Kategorier
Den perfekta arbetsveckan

När ska du använda CC i ett mail?

Överflödigt med e-post i inkorgen är en börda för mottagaren. En vanlig plåga är CC-funktionen (svenska Kopia) som allt för ofta får dig att hänga med i ofrivilliga följetonger.

När är det berättigat att använda CC?

Låt oss reda ut begreppen. Din e-postklient ger dig tre val:

  • To / Till
  • CC / Kopia
  • BC / Dold kopia

Allt som oftast sätts fler personer än nödvändigt som mottagare till e-post i någon av de ovan fälten. En vanlig orsak är att en ofta använder det i försök att snabba på mottagarens agerande, antingen genom att slänga med en kollega eller chef till mottagaren i hopp om att de ska piska på. Eller ge sig själv mer pondus genom att inkludera ens egen chef.

Det resulterar alltid i extra onödiga e-post som också kan resultera i fler e-post när mottagarna börjar svara. Och ännu värre, missförstånd när en av mottagarna svarar utan att informera de tvångsinformerade mottagarna.

När ska du använda CC?

  • När du har en pliktskyldighet att informera en berörd part att du har skickat mailet.

Och då behöver du faktiskt inte använda CC. BC (Dold kopia) räcker gott. Då slipper den informerade parten hamna i en svarsföljetong. Är det av vikt att informera den berörda parten kan du vidarebefordra eventuella svar.